Znaczenie i melancholia. Życie w epoce oszołomienia. Christopher Bollas

Czy można podjąć psychoanalizę cywilizacji? Cywilizacji, która w rozpędzeniu, w napięciu woli mocy wpierw przeorała cały świat, a potem, jak szalona, wymordowała miliony swoich dzieci? Christopher Bollas pokazuje, że można, że jest to działanie płodne, pozwalające rozumieć przeszłość i myśleć o przyszłości. Zjawiska kliniczne, takie jak maniakalne pobudzenie, psychoza czy melancholijne zapadanie się w siebie, mogą opowiadać za stany ducha wielkich zbiorowości składające się na Zeitgeist. Ten wypowiada się w słowach i dziełach artystów, w teoretycznych traktatach, ale przede wszystkim ? w czynach. Często strasznych, pozornie niemieszczących się w granicach racjonalności. Właśnie rozumienie tego, co najtrudniejsze do zrozumienia, jest stawką tej książki. Temu służy tu psychoanaliza. Rozumienie pozwala zaś stawiać postulaty dotyczące przyszłości.

prof. Andrzej Leder

Bollas w fascynujący sposób opisuje nasz dzisiejszy świat, korzystając z narzędzi psychoanalitycznych. ?Self cierpiące na syndrom grodzonego osiedla? ? to mój ulubiony fragment tej książki. Jest też o fenomenie Trumpa, wielkich korporacjach, przekleństwie deregulacji, zjawisku normopatii i powszechnej depresji pomieszanej z paniczną i maniakalną aktywnością. Podejrzewam też, że każdy odnajdzie na tych stronach jakiś komentarz na temat własnych kłopotów z rzeczywistością i własnych deficytów psychologicznych. Świetna książka.

Grzegorz Sroczyński, dziennikarz

Nie ma wątpliwości, że nasz świat znajduje się w poważnym niebezpieczeństwie, gdyż zagraża mu zarówno broń atomowa, jak i konsekwencje zniszczenia środowiska naturalnego. Najpoważniejsza zmiana klimatu dokonuje się chyba jednak w ludzkim umyśle. Jeżeli nie opuścimy swoich azylów ? czy będą to fundamentalizmy religijne, czy normopatyczny materializm ? nasze społeczeństwa nadal będą ulegać zniszczeniu, zaś proces polityczny utraci intelektualną witalność i jakość wspólnotowego wysiłku, czyli to, co niezbędne do przetrwania homo sapiens.(fragm. Rozdziału 15)

Christopher Bollas ? psychoanalityk, pisarz, wykładowca. Urodził się w Stanach Zjednoczonych, szkolenie psychoanalityczne odbył w Wielkiej Brytanii. Autor kilkunastu książek z dziedziny psychoanalizy, trzech powieści i pięciu sztuk teatralnych. Wkrótce nakładem Oficyny Ingenium ukaże się kolejna książka tego autora ? Siły przeznaczenia.