Po co nam odrębność?

Chcemy być sobą, ale też chcemy czuć wspólnotę z rozmaitymi ludźmi. Co gorsza, mamy skłonność do naśladowania rozmaitych zachowań, sposobów wypowiedzi, stylów bycia. Po co nam zatem odrębność? Polecamy ciekawą audycję radiową! http://www.polskieradio.pl/8/5534/Artykul/1702313,Odrebnosc-Jak-byc-soba-posrod-innych-ludzi