Ciekawy wykład Gustawa Sikory w Warszawie: „O pewnej funkcji fantazji o byciu identycznym”

Dr Gustaw Sikora jest Polakiem, wykształconym w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, obecnie mieszka i pracuje w Londynie. Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (BPAS) i Instytutu Psychoanalizy w Londynie. Aktualnie jest Sekretarzem Honorowym Komitetu Naukowego BPAS. Jest także konsultantem London Clinic od Psychoanalysis, jednostki klinicznej Instytutu. W swojej pracy klinicznej i naukowej aktualnie, jak i w przeszłości, jako psychiatra skupia się na pracy z pacjentami z głębokimi zaburzeniami osobowości. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Neuro-Psychoanalizy, w tym obszarze interesuje się teorią popędów, a w szczególności ekonomią popędu śmierci i funkcją fantazji nieświadomych. Jest także członkiem the London Philosophy and Psychoanalysis Group. Współpracuje ze środowiskiem psychoanalitycznym w Polsce, ostatnio współorganizował wizytę Edny O’Shaughnessy w Warszawie i Krakowie.

 

Siedziba PTPa, Warszawa, Lwowska 5 m. 6, godz. 20:15-21:45

Wykład będzie transmitowany do ośrodków w Gdańsku i Rzeszowie
Opłata za udział w wykładzie: 40 zł, studenci 30 zł; za udział w transmisji odpowiednio 30 zł i 20 zł, na konto PTPa nr:
03 1440 1390 0000 0000 1503 8397. W siedzibie PTPa można zapłacić gotówką przed wykładem.
Dane do faktur proszę przesłać po wykładzie na adres: biuro.mpc@gmail.com