XXII KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGO OBLICZA SEKSUALNOŚCI 22 maj 2021

Referaty wygłoszą:

Anna Czownicka – „Od popędu do prawdziwego self: teoria seksualności z perspektywy niezależnej” (Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

Anna Czownicka, dr n. hum., psycholożka, psychoanalityczka dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Analityczka szkoleniowa i superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, była prezes PTPa. Była adiunktem na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, od trzydziestu lat prowadzi własną praktykę psychoanalityczną. Prowadzi liczne seminaria teoretyczne i kliniczne, również cykliczne seminaria poświęcone podejściu niezależnemu w psychoanalizie. Tłumaczka literatury psychoanalitycznej, w tym dzieł D. W. Winnicotta.

Ilka Quindeau – „Przypisanie płci jako enigmatyczna wiadomość” (Niemieckie Towarzystwo Psychoanalityczne)

Ilka Quindeau jest profesorem psychologii klinicznej i psychoanalizy. Była prezydentką Międzynarodowego Uniwersytetu Psychoanalitycznego (IPU) w Berlinie.
Wyszkolona jako psycholog kliniczny i socjolog, obecnie pracuje jako analityk szkoleniowy i superwizor w niemieckim i międzynarodowym towarzystwie psychoanalitycznym (DPV/IPA). Opublikowała ponad 100 artykułów i rozdziałów w książkach oraz jest autorką i redaktorką kilku książek. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują traumę, społeczeństwa post-wojenne, badania nad płcią i seksualnością.

Andrea Sabbadini – „Intymne spotkania: na kozetce i na ekranie” (Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne)

Andrea Sabbadini jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz jego byłym Sekretarzem Honorowym i dyrektorem wydawnictwa. Pracuje w prywatnej praktyce w Londynie, jest honorowym starszym wykładowcą na University College London (UCL), konsultantem IPA w Komisji Kultury, dyrektorem Europejskiego Festiwalu Filmów Psychoanalitycznych (EPFF) i byłym powiernikiem/kuratorem Muzeum Freuda.
Był redaktorem i założycielem czasopisma Psychoanalysis and History, a także redaktorem działu recenzji książek (2000-2008) i recenzji filmów (2009-2014) w International Journal of Psychoanalysis.
Jest autorem książek Boundaries and Bridges: Perspectives on Time and Space in Psychoanalysis (Karnac 2014) oraz Moving Images: Psychoanalytic Reflections on Film (Routledge 2014). Redagował Even Paranoids Have Enemies (1998), The Couch and the Silver Screen (2003), Projected Shadows (2007) oraz Psychoanalytic Perspectives on Virtual Intimacy i Communication in Film (2019) (wszystkie opublikowane przez Routledge).

Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy Zoom. Aby uczestniczyć w konferencji niezbędne jest posiadanie konta Zoom. Można je bezpłatnie założyć na stronie: https://zoom.us/signup.

Opłata konferencyjna: 190 zł (do 01.05.2021), 230 zł (do16.05.2021), studenci uczelni wyższych 90 zł (do 01.05.2021) i 120 zł (do 16.05.2021).

Wpłaty na konto PTPa: 47 1020 4900 0000 8102 3022 8580 (z dopiskiem „konferencja” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika)

Warunkiem uczestniczenia w konferencji, oprócz uiszczenia opłaty, jest zgłoszenie mailowe na adres ptpa@psychoanaliza.org.pl w celu otrzymania linku do rejestracji oraz materiałów konferencyjnych.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 16.05.2021r.

Dane do faktur prosimy przesyłać na adres: ptp@raport.waw.pl

Więcej informacji w sekretariacie PTPa tel 22 659 22 09 oraz pod adresem ptpa@psychoanaliza.org.pl