Zapraszamy do udziału w grupie seminaryjno- szkoleniowej dla lekarzy 18.02.2017 o godz. 10

Ośrodek Treningu Psychologicznego dla Lekarzy Koherencja
zaprasza do udziału w grupie seminaryjno- szkoleniowej

Cel
Celem grupy jest przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i wzmacnianie odporności
psychicznej lekarzy. Podczas seminariów będziemy omawiać psychologiczne aspekty
współpracy z pacjentem oraz towarzyszące im emocje.
Dzięki udziałowi w grupie możliwa będzie wymiana wiedzy i doświadczenia oraz tworzenie
wspierającego środowiska zawodowego.

Przebieg
Podczas spotkania uczestnik prezentuje przypadek bez omawiania medycznych szczegółów,
pozostali mają okazję do zadawania pytań. Główny nacisk jest kładziony na wypowiedzenie
swoich refleksji odnośnie prezentowanego problemu z uwzględnieniem własnych uczuć i
przypuszczeń co do tego, jak samemu by się w danej sytuacji reagowało. Chodzi o to, aby
możliwe stało się wspólne myślenie nad strategiami działania w trudnych sytuacjach, które
podczas seminarium – w bezpiecznych warunkach będzie można przećwiczyć. Następnie
wygenerowane rozwiązania będzie można zastosować w kontakcie z pacjentem i ponownie
przeanalizować ich skuteczność na kolejnym spotkaniu.
Grupa będzie liczyć od 8-12 osób i będzie miała charakter zamknięty (stały skład uczestników)
Wszystkie dyskusje prowadzone podczas spotkania grupy są poufne.

Gdzie i kiedy?
Seminaria będą się odbywały co 4-6 tyg. w godzinach 10.00-14.00
na ul. 5 Lipca 14/14 w Szczecinie.
Na pierwszym spotkaniu zostanie przedstawiony harmonogram seminariów do czerwca 2017r.
Koszt pojedynczego seminarium wynosi 250zł.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 18.02.2017 w godz. 10-14

Zapisy:
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o zapisy pod adresem e-mail:
justyna.bankiewicz@gmail.com do dnia 12.02.2017 r.
Ilość miejsc w grupie jest ograniczona. W przypadku większej liczby chętnych o udziale
decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Prowadzący
dr n. zdr. Monika Tyszkiewicz-Bandur – psycholog, psychoterapeutka, zajmuje się tematyką
skutecznego komunikowania z pacjentem w ramach opieki medycznej, posiada doświadczenie
edukacyjne w pracy z lekarzami oraz studentami medycyny. Zajmuje się tematyką budowania
relacji z pacjentem, negocjowania rozwiązań, motywowania do zmiany pacjentów przewlekle
chorych. Pracowała na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Zakładzie Nauk
Humanistycznych i w Katedrze Psychiatrii, współpracowała z Zachodniopomorskim Centrum
Onkologii. Zainteresowana wiedzą na temat procesu dokonywania zmian w życiu. Autorka
publikacji naukowych z zakresu psychologii lekarskiej. Szkoli się w psychoanalizie przy
Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Od piętnastu lat prowadzi
psychoterapię indywidualną w ramach prywatnej praktyki.

dr n. zdr. Justyna Bankiewicz – Nakielska – psycholog, psychoterapeutka, dyplomowany
trener umiejętności komunikacyjnych i kompetencji społecznych.
Od 12 lat pracuje z grupami szkoleniowymi wspierając ich uczestników w rozwoju
umiejętności psychologicznych. Właścicielka firmy szkoleniowej. Nauczyciel akademicki m.in.
na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Prowadzi badania dotyczące kluczowych
umiejętności psychologicznych w pracy lekarzy oraz efektywnych metod ich nauczania.
Autorka materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w kształceniu podyplomowym na
wyższych uczelniach, poradników oraz publikacji naukowych.

Kontakt:
Justyna Bankiewicz – Nakielska, tel. 602-249-492,
Monika Tyszkiewicz-Bandur, tel. 504-122-953