Seminarium kliniczne „Psychotyczne aspekty chorób afektywnych”

Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej serecznie zaprasza na teoretyczno-kliniczne seminarium, pt.
„Psychotyczne aspekty chorób afektywnych”, które poprowadzi psychoterapeuta psychoanalityczny, Lech Kalita.

Tematem spotkania są przejawy funkcjonowania psychotycznego u pacjentów cierpiących na choroby afektywne. Seminarium rozbite jest na dwa spotkania – poświęcone depresji oraz chorobie dwubiegunowej. Wstępna formą pracy uczestników seminarium będzie zapoznanie się z proponowaną literaturą. Seminaria rozpoczną się od krótkiego wykładu, wprowadzającego uczestników w tematykę spotkania z odwołaniem do tekstów teoretycznych i podkreśleniem współczesnej perspektywy pracy z psychotycznym obszarem umysłu. Następnie prowadzący zilustruje treści teoretyczne materiałem klinicznym pochodzącym z własnej pracy, zwracając uwagę na wątki nakreślone we wprowadzeniu. Po przerwie uczestnicy seminarium wspólnie przeanalizują materiał kliniczny zaprezentowany przez jedną osobę z grupy, ponownie koncentrując się na zagadnieniach związanych z głównym tematem seminarium.

Psychotyczne aspekty chorób afektywnych I: Bezgraniczna samokrytyka w depresji
Data: 25 lutego 2018, godz. 11.00, czas trwania: 3 godz. + 15min przerwy

Psychotyczne aspekty chorób afektywnych II: Ucieczka od granic w chorobie dwubiegunowej
Data: 8 kwietnia 2018, godz. 11.00 czas trwania: 3 godz. + 15min przerwy

Zgłoszenia należy kierować do Sekretariatu KSPP mailowo, bądź telefonicznie (poczta@kspp.edu.pl, tel. 12 430 56 09) do dnia 10 lutego 2018.

Termin wpłat za zajęcia I mija 10 lutego 2018, a za zajęcia II 30 marca 2018.
Kwota za każde z zajęć wynosi 200zł płatne przelewem na konto KSPP: 34 1160 2202 0000 0000 2653 6288
Zapraszamy!