RODO

Szanowni Państwo,

 

W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcemy poinformować, że: Administratorami Państwa danych są terapeuci pracujący w naszym Ośrodku.   Dysponujemy Państwa danymi osobowymi (imię, nazwisko, adres, PESEL, adres e-mail) i przetwarzamy je w celu wystawiania rachunków oraz innych zaświadczeń. W imieniu administratorów informujemy, iż Państwa dane są przetwarzane przez wybranych przez Was terapeutów. Przekazanych danych osobowych nikomu nie udostępniamy.

Jeśli ktoś z Państwa życzy sobie, byśmy te dane usunęli z naszej bazy, prosimy o kontakt w tej sprawie – uczynimy to niezwłocznie.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.

W związku z powyższym zapewniamy Państwu możliwość kontaktu w sprawie danych osobowych pod adresem e-mail każdego terapeuty osobiście, który jest podany przy opisach poszczególnych członków zespołu.