Patrycja Lutkiewicz

tel. 501 595 303

Psycholog, psychoterapeutka,
doradca zawodowy i psychospołeczny

patrycja_lutkiewicz@wp.pl

IMG_6672

 

Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja: psychologia kliniczna. Uzupełniając wykształcenie ukończyłam studia podyplomowe (m. in. doradztwo zawodowe i psychospołeczne) oraz wiele szkoleń i kursów dotyczących pracy zarówno z dziećmi, jak i z osobami dorosłymi np.: seminaria teoretyczno-kliniczne w nurcie psychoanalitycznym, roczne szkolenie zpsychoanalitycznej psychoterapii dzieci i młodzieży organizowane przez Ośrodek Edukacji Psychoanalitycznej, szkolenie z terapii behawioralno-poznawczej organizowane przez Centrum Psychologii Integralnej InTeGral oraz Studium Analizy Transakcyjnej przeprowadzone przez Ośrodek Psychoterapii i Treningów Psychologicznych AION.

Aktualnie jestem w trakcie4-letniej Psychoanalitycznej Szkoły Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP) przygotowującej do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, zrzeszonego w Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej (EFPP).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Pracuję w oparciu o Kodeks Etyczny przyjęty przez PTPP, regularnie poddaję swoją pracę superwizji.

Zapraszam do pracy indywidualnej osoby, które mają trudność z radzeniem sobie ze stanami emocjonalnymi, samooceną, problemami w relacjach z innymi oraz w kryzysach życiowych i zawodowych. Zdobyte w trakcie psychoterapii zrozumienie siebie pozwoli na zmniejszenie konfliktów, kształtowanie dojrzałych sposobów radzenia z trudnościami życiowymi i budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi. Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi.