dr n. zdr. Justyna Bankiewicz-Nakielska

psycholog, psychoterapeuta, doktor Nauk o Zdrowiu

telefon: 602 249 492, justyna.bankiewicz@gmail.com


Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Neurokognitywistyki w patologii i zdrowiu realizowanej na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym oraz psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Tytuł doktora nauk o zdrowiu zdobyłam na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.

Do pracy terapeutycznej zapraszam osoby doświadczające trudności w relacjach (partnerskich, rodzinnych, zawodowych), poczucia smutku, pustki, lęku czy braku sensu życia oraz innych objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie. Pracuje też z osobami mierzącymi się z sytuacjami kryzysowymi.

Swoją pracę superwizuję u Psychoanalityka, członka Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, superwizora i terapeuty szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Kursy i szkolenia psychoterapeutyczne:

  • obecnie – Szkolenie z Psychoterapii Psychoanalitycznej  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej (PTPP) przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej,
  • Grupa seminaryjna – praca w nurcie psychoanalitycznym, regularne uczestnictwo ;
  • Kompleks edypa współcześnie – podstawy psychoterapii psychoanalitycznej;
  • Zaburzenia odżywiania w psychoterapii psychoanalitycznej;
  • Psychoterapia oparta na Mentalizacji (Anna Freud Centre London, Laboratorium Psychoedukacji Warszawa,  Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Humani Poznań);
  • Prowadzenie grup w Analizie Transakcyjnej (AION, Poznań);
  • Kurs z Analizy Transakcyjnej – diagnoza, interwencja, poradnictwo (AION, Poznań);
  • Kurs Terapii  Poznawczo – Behawioralnej (Centrum Psychologii Integralnej InTeGral, Warszawa);
  • Genogram (WTTS, Poznań);
  • Kurs podstawowy terapii systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej – rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).