Bożena Drączak-Spychała

psycholog, psychoterapeuta,

telefon: 697 510 567, bozena.draczak@wp.pl


Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą w trakcie szkolenia. 

Ukończyłam studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe na kierunku psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym kładące szczególny nacisk na problematykę zaburzeń psychicznych czlowieka dorosłego oraz problemy pacjentów zmagających się z chorobami somatycznymi.

Ukończyłam podyplomowe studia pedagogiczne na Międzywydziałowym Studium Kształcenia Pedagogicznego US. 

W 2022 r. uzyskałam specjalizację w zakresie psychologii klinicznej realizowanej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza (subspecjalizacja: neuropsychologia). 

W ramach praktyki klinicznej zdobywałam wiedzę oraz doświadczenie w pracy z osobami z problemami emocjonalnymi, stanami depresyjnymi, lękowymi, objawami nerwicowymi, po kryzysach psychicznych (również psychotycznych), z zaburzeniami stresu pourazowego. Pomagam osobom, które aktualnie doświadczają kryzysu w życiu lub przeżywają żałobę. 

Od wielu lat pracuję z młodzieżą z zaburzeniami więzi oraz trudnościami emocjonalnymi, potrzebującymi wsparcia psychologicznego w okresie adolescencji. 

Specjalizuję się także we wsparciu i opiece psychologicznej par leczących się z powodu niepłodności, korzystających z technik rozrodu wspomaganego medycznie, kobiet po utratach ciąży lub będących w depresji poporodowej. 

Doświadczenie i wiedzę, które zdobyłam pracując na oddziale neurologii szpitala MSWiA wykorzystuję do przeprowadzania pełnej diagnostyki neuropsychologicznej pacjentów po urazach mózgowo-czaszkowych, udarach, zgłaszających obniżenie funkcji poznawczych po przebytej chorobie COVID -19, a także do wykrywania wczesnych objawów demencji. 

Posiadam także uprawnienia do samodzielnego prowadzenia badań i wydawania orzeczeń psychologicznych dla osób starających się o zezwolenie na posiadanie broni.

Do współpracy zapraszam osoby dorosłe oraz młodzież.

Szkolenia psychoterapeutyczne:

  • Grupa seminaryjno-kliniczna – praca w nurcie psychoanalitycznym prowadzona przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, regularne comiesięczne uczestnictwo od 2016r; 
  • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, obecnie zawieszone szkolenie (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne);
  • Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne);
  • Kurs Terapii Poznawczo  Behawioralnej (Centrum Psychologii Integralnej InTeGral, Warszawa);
  • Kurs I stopnia terapii systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej – rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

W swojej pracy kieruję się kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa, regularnie poddaję się superwizji.