Polecamy ciekawą konferencję p. „Dziecko w terapii”

Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii serdecznie zaprasza Państwa na XXVII Dni IPP: „DZIECKO W TERAPII”
Konferencja psychoanalityczna odbędzie się 17 lutego 2018 r. w Warszawie.

Prelegentami będą znakomici psychoanalitycy:
dr Berdj Papazian – psychiatra, prezydent Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży, psychoanalityk Szwajcarskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Jego kliniczne wystąpienie poświęcone będzie seksualności w analizie dzieci i młodzieży.

dr Piotr Krzakowski – psycholog kliniczny, psychoanalityk Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. W trakcie konferencji przedstawi przypadek kliniczny długoterminowej terapii dziewczynki.

Serge Frisch – psychoterapeuta, psychoanalityk szkoleniowy Belgijskiego Towarzystwa Analitycznego, reprezentant Europy w IPA, współzałożyciel Europejskiej Federacji Psychoterapii Psychoanalitycznej. Podczas konferencji opowie o psychozie dziecięcej. Samir Fellak
– psycholog kliniczny, psychoanalityk Paryskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Przedstawi wnioski z pracy klinicznej z dorosłymi na temat wpływu dziecięcych doświadczeń na kształtowanie tożsamości.

Cena konferencji: do 19 stycznia – 250 zł, od 20 stycznia – 300 zł, studenci – 150 zł.

Wpłaty z dopiskiem „Konferencja” prosimy kierować na konto IPP:
34 10201156 0000 7102 0008 5688

Osoby zainteresowane otrzymaniem rachunku prosimy o wcześniejsze przekazanie danych do faktury skarbnikowi IPP na adres: skarbnikipp@gmail.com