Między nadzieją i rozpaczą. Dzieje psychoanalizy w Polsce w polsko-żydowsko-niemieckim kontekście kulturowym 1900-1939

I Konferencja międzynarodowego projektu badawczego Kraków, 11-13 maja 2017   Kooperacja: International Psychoanalytic University, Berlin; Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków; Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn   Kierownictwo naukowe: Paweł Dybel, UP Kraków Ewa Kobylińska-Dehe, IPU Berlin   Początki ruchu psychoanalitycznego na początku XX wieku w Monarchii Austro-Węgierskiej oraz jego promieniowanie na inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej, było[…]

Po co nam odrębność?

Chcemy być sobą, ale też chcemy czuć wspólnotę z rozmaitymi ludźmi. Co gorsza, mamy skłonność do naśladowania rozmaitych zachowań, sposobów wypowiedzi, stylów bycia. Po co nam zatem odrębność? Polecamy ciekawą audycję radiową! http://www.polskieradio.pl/8/5534/Artykul/1702313,Odrebnosc-Jak-byc-soba-posrod-innych-ludzi

Zapraszamy do udziału w grupie seminaryjno- szkoleniowej dla lekarzy 18.02.2017 o godz. 10

Ośrodek Treningu Psychologicznego dla Lekarzy Koherencja zaprasza do udziału w grupie seminaryjno- szkoleniowej Cel Celem grupy jest przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i wzmacnianie odporności psychicznej lekarzy. Podczas seminariów będziemy omawiać psychologiczne aspekty współpracy z pacjentem oraz towarzyszące im emocje. Dzięki udziałowi w grupie możliwa będzie wymiana wiedzy i doświadczenia oraz tworzenie wspierającego środowiska zawodowego. Przebieg Podczas[…]

18-19.11.2016 – warsztat dla lekarzy w OIL pt. „Psyche czy soma?”

Zapraszamy lekarzy do Izby Lekarskiej w Szczecinie na warsztat dotyczący współpracy z pacjentem psychosomatycznym. Uczestnicy warsztatu otrzymają wiedzę o diagnozie psychologicznej z obszaru zaburzeń psychosomatycznych. Omówione zostaną trudności w kontakcie z pacjentem „wędrującym”. Pokażemy jak edukować i motywować pacjenta psychosomatycznego do podjęcia psychoterapii oraz jak rozumieć trudne emocje pojawiające się w kontakcie z chorym. Zapisy[…]

Warsztat Ory Dresner!

Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal oraz Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży Zapraszają na warsztat Ory Dresner: „Aspekty kliniczne i techniczne w pracy z dziećmi głęboko zaburzonymi: autyzm, psychoza, zaburzenia symbolizacji itp.”  który odbędzie się w siedzibie ISPHS przy ul. Grażyny 13 w Warszawie. W dniu 01.10.2016 w godz. 9.00-13.00 Ora Dresner – psychoanalityk[…]

Ciekawy wykład Gustawa Sikory w Warszawie: „O pewnej funkcji fantazji o byciu identycznym”

Dr Gustaw Sikora jest Polakiem, wykształconym w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, obecnie mieszka i pracuje w Londynie. Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego (BPAS) i Instytutu Psychoanalizy w Londynie. Aktualnie jest Sekretarzem Honorowym Komitetu Naukowego BPAS. Jest także konsultantem London Clinic od Psychoanalysis, jednostki klinicznej Instytutu. W swojej pracy klinicznej i naukowej aktualnie, jak i w przeszłości, jako[…]